سلطان مطلب - بلموت آفابت


عشق چه مزه ای داره؟؟؟؟؟؟....

عشق چه مزه ای داره؟؟؟؟؟؟....

برچسب ها:
زمان: 2015-06-18 20:28:06

منم و خدام

منم و خدام،یه کوه گردانیم....

برچسب ها:
زمان: 2015-06-18 20:28:06

عاشقم

عاشقم...

عاشق اون بالاسری...

اونکه تنها با ما پرید و هرزگی نکرد...

واسه منی که بندگی نکرد...

برچسب ها:
زمان: 2015-06-18 20:28:06

بازی حکم...

بازی حکم یادم داد وقتی تک باشی حتی از شاه هم سر تری...
برچسب ها:
زمان: 2015-06-18 20:28:06

استاد نفهم

با استاد نفهم باید چیکار کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برچسب ها:
زمان: 2015-06-18 20:28:06

واقعی و مجازی

واقعی بودیم,باوزمان نکردن مجازی شدیم...

برچسب ها:
زمان: 2015-06-18 20:28:06

به سلامتی غم

به سلامتی هر کس زدم از پیشم رفت

این دفعه میخوام به سلامتی غم بزنم شاید اونم رفت...

برچسب ها: سلامتی
زمان: 2015-06-18 20:28:06

چشم یاری

ما ز یاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچه می پنداشتیم
برچسب ها:
زمان: 2015-06-18 20:28:06

حسود

اصلا حسود نیستم، اما وقتی دیدم واسه رفیقم اس ام اس اومد ، " کی میرسی عشــــقـم ؟ " یه ذره دلم خواست ، همیــن...
برچسب ها:
زمان: 2015-06-18 20:28:06

خوشبختی

خوشبختی داشتن کسی است… که بیشتر از خودش تــــــــــو را بخواهد… و بیشـــتر از تــــــــو… هیـــــــــــچ نخواهد.. و تــــــــــو ... برایش تـــــــمام زندگی باشی...
زمان: 2015-06-18 20:28:06

قانون رفاقت

بعضـــیا هستن که باهاتن ولـــی همیشه با کســـای دیگـــه هم گـــرم میگیرن که اگـــه با تو به بن بســـت خـــوردن خـــیالشون راحـــت باشه کـــوچـــه بعـــدی یکـــی منتظـــرشـــون هـــست ! تو قـــانون رفـــاقت به اینا میگـــن لاشــــی...
برچسب ها:
زمان: 2018-05-20 18:30:02

زیادن دخترایی که

ﺯﯾﺎﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ نگرﺍﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻥ ﺁﺭﺍﯾﺸﺸﻮﻥ ﻧﯿﺴﺘﻦ،ﭼﻮﻥ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ ﻧﺪﺍﺭﻥ. ﺭﻭ ﺳﺮﺷﻮﻥ ﻫﻢ ﮔﻨﺒﺪ ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﺩﺍﻭﺩ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ . ﺯﯾﺎﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻧﻤﯿﻠﺮﺯﻩ،ﭼﻮﻥ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﺩﻟﻪ ﻧﻪ ﮊﻟﻪ. ﺯﯾﺎﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺴﺮﺍ ﮐﻒ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ،ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻨﺎ ﺩﺧﺘﺮﻥ ﻧﻪ ﺩﻟﺴﺘﺮ،ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﻣﻘﺪﺳﻪ،ﺍﮔﻪ ﺑﻬﺶ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﺸﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺍی ﻃﺮﻓﺸﻮﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣیدن...
زمان: 2018-05-20 18:30:02

یه وقتایی

یه وقتایی دلت میخواد یکی از پشت سر چشماتو بگیره و ازت بپرسه: اگه گفتی من کی ام؟! تو هم دستاشو بگیری و بگی: هرکی هستی فقط بمون... الان از همون وقتاس...
برچسب ها:
زمان: 2018-05-20 18:30:03